close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
Nr 9»Personel i Zarządzanie

Czy szacunek można zmierzyć?

10 marca 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa Komisję Europejską do przyjęcia dyrektywy dotyczącej należytej staranności w obszarze praw człowieka i wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw. Publikację projektu na jesień br. zapowiedziała Komisja Europejska. Jednak nie czekając na działania na poziomie unijnym, wiele Państw przyjęło już tematyczne lub kompleksowe regulacje obejmujące łańcuch dostaw, a w wielu innych albo prowadzone są prace, albo toczy się dyskusja nad potrzebą ich wprowadzenia.
Pomińmy sam fakt, że w interesie polskich firm jest przyjęcie przez UE kompleksowych regulacji dotyczących należytej staranności w obszarze praw człowieka, uznawanych przez inwestorów i krajowych regulatorów. Także w świetle nadchodzących zmian dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju warto już teraz podjąć stosowne działania, by wdrożyć proces należytej...

  • Beata Faracik
    AuthorBeata Faracik
    Współzałożycielka i prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Ekspertka specjalizująca się w problematyce praw człowieka w kontekście biznesu. www.pihrb.org