close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
STUDIUMPRZYPADKU
Nr 10»Personel i Zarządzanie

Kryzysowe centrum dowodzenia

Pandemia postawiła trudne zadanie przed działem realizującym politykę szkoleń i rozwoju w Polskiej Grupie Górniczej: zapewnienie ciągłości procesu szkoleń, w tym tych obowiązkowych, umożliwiających funkcjonowanie spółki w ogóle, w okresie gdy realizacja szkoleń została wstrzymana z powodu obowiązkowych obostrzeń. Wyjście było tylko jedno. Cały proces należało przenieść do online i to jak najszybciej. Ale jak to zrobić, gdy uczestnikami szkoleń jest zróżnicowana grupa prawie 40 tys. pracowników, a zasoby do realizacji projektu są ograniczone?
Polska Grupa Górnicza to jeden z największych pracodawców na Śląsku. Zatrudnienie oferuje w 14 kopalniach – każda z nich to średnio ok. 2–3 tys. pracowników dołowych – oraz pięciu zakładach specjalistycznych i centrali spółki mieszczącej się w Katowicach. Tak rozbudowana organizacja musi zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie szkoleniowe i rozwojowe wynikające choćby z potrzeb prowadzenia...