tocTable of Contents
clearHide
Nr 12»Personel i Zarządzanie

Poszukiwanie pomysłów

Pracownicy firmy wchodzą w różnego rodzaju interakcje z osobami z jej otoczenia. Część z nich jest doświadczonymi konsumentami, część chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat produktów swojej firmy lub jej konkurentów. Jak zadbać o to, by pracownicy przekazali organizacji tak zdobytą wiedzę?
Często, gdy firma analizuje modele komunikacji z klientem, definiuje potencjalne źródła szumów między nim a sobą. Wskazuje niedoskonałości poszczególnych narzędzi komunikacji np. e-maila czy rozmowy telefonicznej. Obawiamy się, że część informacji płynących od klienta zatrzyma się lub zostanie zniekształcona przez dystrybutorów naszych produktów. Niestety zapominamy, że równie dużo informacji...

  • Aldona Kucner
    AuthorAldona Kucner
    Trener i doradca w obszarach marketingu, innowacji i przedsiębiorczości z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w biznesie. Od 2007 r. prowadzi firmę Q-Aldo Communication. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Thames Valley University. Prowadzi blog kursnainnowacje.pl. Autorka książek „Przeklęte drobiazgi” i „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”.