tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
Nr 12»Personel i Zarządzanie

Dobra współpraca zaczyna się od umowy

Silosy organizacyjne, czyli szczelnie zamknięte i niekomunikujące się ze sobą działy, departamenty, piony to smutna codzienność wielu firm. Tymczasem eksperci wskazują, że sprawna komunikacja między działami będzie kompetencją przyszłości nowoczesnych organizacji, bo niesie ze sobą znaczący wzrost produktywności. Jednym ze sposobów na poprawę komunikacji między zespołami jest kontraktowanie organizacyjne.
Znalezienie organizacji, która nie doświadcza tworzenia silosów między działami, jest sporym wyzwaniem. A przecież usprawnianie komunikacji między działami, które są zamknięte i niechętne do podjęcia współpracy, przynosi organizacji widoczny wzrost produktywności. W jaki sposób można zabrać się za rozwiązanie tej sytuacji? Sposobów może być wiele. Możemy wdrażać zmiany w strategii firmy,...

  • Małgorzata Mrug
    AuthorMałgorzata Mrug
    Trener biznesu, coach, konsultant biznesowy, konsultant kryzysowy, asesor, facylitator, mentor, praktyk analizy transakcyjnej, twórca kart metaforycznych Motivator. Współautorka aplikacji i serwisu MójTrener.edu.
  • Justyna Marks
    AuthorJustyna Marks
    Dyrektor personalny w firmie Getinge, facylitator, coach Clifton Strength, certyfikowany menedżer programów mentoringowych