tocTable of Contents
clearHide
Nr 5»Personel i Zarządzanie

To ludzie decydują o powodzeniu zmiany

Rozmowa z Pawłem Dudkiem, konsultantem w zakresie rozwoju biznesu i zarządzania zmianą, o tym, dlaczego przeobrażenia w firmie nie zawsze kończą się sukcesem i jak można temu przeciwdziałać
W świecie pełnym nieprzewidywalnych zjawisk doradca w zakresie zarządzania zmianą musi mieć pełne ręce roboty? To prawda, coraz częściej firmy poszukują konsultantów, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym obszarze, aby dzięki swoim kompetencjom mogli wspierać wdrażanie zmian w ich organizacjach. Cieszy mnie, że świadomość takich potrzeb w firmach rośnie. Skąd Pańskie zainteresowanie...