tocTable of Contents
clearHide
Nr 6»Personel i Zarządzanie

Mentoring w zmianie

Ostatnie dwa lata to trudny czas dla organizacji, które musiały szybko reagować na nieprzewidywalne i nagłe zjawiska. W sytuacji zmiany to właśnie dział HR jest odpowiedzialny za kształtowanie programów wspierających organizację w kryzysie. Jednym z nich jest mentoring, bo przynosi korzyści każdej ze stron procesu: mentorowi, mentee i firmie, która go wdraża. Jak można zmaksymalizować korzyści z wdrożenia mentoringu, zwłaszcza dla organizacji, która jest w nieustannej zmianie?
Ponad 2,5 tys. lat temu Heraklit z Efezu stwierdził, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Dziś doświadczamy przyspieszonego tempa tych zmian – organizacje rozwijają się, przekształcają swoje strategie, kulturę i strukturę. Pracownicy modyfikują zakresy odpowiedzialności i stawiają czoło coraz nowszym wyzwaniom. Rzeczywistość też nie jest dla nas łaskawa. Dwa lata temu COVID-19 sprawił, że...

  • Ireneusz Zyzański
    AuthorIreneusz Zyzański
    Coach i mentor CoachWise, trener, lider merytoryczny programu „HR Mentoring Grupowy”, autor książki „Popatrz Inaczej. Pułapki komunikacji w biznesie międzynarodowym”
  • Joanna Sosnowska
    AuthorJoanna Sosnowska
    Coach i mentor CoachWise, PROSCI Change Manager, lider programu „HR Mentoring Grupowy”